eidsberg

Arkitekt Tor Arne Langdal er i disse dager på Eidsberg for å følge opp byggefase av ett av to fengsel vi prosjekterer i samarbeid med Skanska og Skanska Husfabrikken. Det andre fengselet ligger på Ullersmo. Tilsammen utgjør prosjektene rundt 18 000m2 nybygg. Tiltakshaver er Statsbygg.

På bildet ser vi en celleblokk bygd etter modulprinsippet, der modulene blir prefabrikert hos Husfabrikken på Steinkjer.