Vi svært glade og stolte over at Trønderhallen ble tildelt Levanger Kommunes Byggeskikkspris 2016.

Juryen sier blant annet at «Det store volumet er elegant lagt inn i terrenget på en måte som ivaretar de estetiske kvaliteter i det omkringliggende miljøet. Adkomsten med en stedstilpasset kunstnerisk utsmykning bidrar til en god opplevelseskvalitet for besøkende.»

Det er Sivilarkitekt MNAL Kåre Herstad hos oss som har vært ansvarlig arkitekt, og det er Grande Entreprenør som har stått for utførelsen.

Se linker under for saker på Innherred.no og T-a.no

http://www.innherred.no/nyheter/2016/12/14/Tr%C3%B8nderhallen-vant-byggeprisen-13933655.ece

http://www.t-a.no/nyheter/2016/12/14/Byggeskikkprisen-i-Levanger-ble-tildelt-Tr%C3%B8nderhallen-13933534.ece

 

img_9389prissmil

 

Svenn Robert Berg (Trønderhallen), Trine Hynne (Grande Entreprenør) og Kåre Herstad (Letnes Arkitektkontor) tildeles heder og ære av ordfører Robert Svarva.