Rekruttering til arkitektfaget er viktig, så flere ganger årlig tar vi mot praktikanter og utplasseringselever på ulike nivåer.

De tre siste dagene har 10.klassingene Guro og Eline vært på utplassering hos oss for å lære litt om hvordan arbeidshverdagen på et arkitektkontor fortoner seg.

De har fått i oppgave å tegne en liten bolig i bakgården vår her på Levanger, hvilket de har gjort på en utmerket måte gjennom håndtegninger av plan, snitt og fasader. Nå har de også begynt å se litt på 3D-medelleringsprogrammet SketchUp for å lære litt om hvordan man kan utvikle prosjekt digitalt.

Tusen takk for besøket Guro og Eline, det har vært en glede å ha dere på besøk!

guroogeline