Rostad Skole og Bokollektiv

The following is an excerpt. Rostad er en institusjon med lange tradisjoner. De gamle bygningene på gården var hjemmet til Ole Richter. De nye bygningene er bevisst utført i et moderne formspråk for å danne en kontrast til det eksisterende
Les mer

XY Lillesand, Grandal Veiserviceanlegg

The following is an excerpt. Grandal Veiserviceanlegg i Lillesand er en bensistasjon og veiserviceanlegg sydd over samme formmessige lest som YX Gråmyra, med den karakteristiske, sirkelformede takskiva. I tillegg til bensinsstasjon med vaskeanlegg
Les mer

YX Gråmyra

The following is an excerpt. Bensinstasjon og veiserviceanlegg på Gråmyra like utenfor Levanger. Anlegget vises godt som et landemerke når man kommer inn mot Levanger langs E6 sørfra. En kafédel langs den buede veggen, med utsikt ut over
Les mer

Kvislatunet

The following is an excerpt. Kvislatunet i Jernbanegata, Verdal er en boligblokk med 5 plan. På inngangsplan finnes hovedinngang, parkering og boder. Plan 2, 3, og 4 inneholder 4 leiligheter hver, mens det noe tilbaketrekte 5. planet inneholder 2
Les mer

Trønderhallen

The following is an excerpt. Trønderhallen er et prosjekt som omfatter en flerbrukshall med klatrevegg og tilhørende garderobeanlegg. Flerbukshallen er dimensjonert for to håndballbaner, den kan også settes opp som en centercourt med plass for
Les mer

Innherred Helsehus

The following is an excerpt. Innherred Helsehus er et privat initiert legesenter. Huset rommer 10 privatpraktiserende leger og legespesialister, en øyelege, 3-4 fysioterapeuter og et apotek. I tilknytning til fysioavdelingen finnes også en
Les mer